top of page

Onze missie

Vzw Fatima For Gambia ondersteunt de hulpbehoevende Gambiaanse bevolking. We richten ons hierbij op drie pijlers: onderwijs, hulpgoederen en werkgelegenheid.

Onderwijs

Art. 28 van het VN - Kinderrechten verdrag luidt als volgt:

“Kinderen hebben recht op onderwijs. Discipline op school moet de waardigheid van kinderen respecteren. Basisonderwijs voor kinderen moet gratis zijn. Kinderen moeten aangemoedigd worden naar school te gaan tot de hoogst mogelijke graad.”

Educatie heel belangrijk voor de ontwikkeling van ieder kind met zijn of haar unieke talenten. Een steentje bijdragen aan de samenleving lukt des te beter wanneer je als kind en als jongere een opleiding genoten hebt.

Ondanks de lovenswaardige inspanningen die de Gambiaanse overheid de afgelopen jaren heeft geleverd konden de leden van de vzw Fatima For Gambia met eigen ogen vaststellen dat het mogen genieten van  kwalitatief onderwijs nog niet voor elk kind vanzelfsprekend is.

Onze missie bestaat erin om die kinderen, voor wie de weg naar het onderwijs nog steeds geblokkeerd is, te ondersteunen. Zo kunnen ook zij dagelijks naar de klas  om te timmeren aan hun toekomst.

Hulpgoederen

Naast de toegang tot onderwijs ondersteunt de  vzw Fatima For Gambia ook de Gambiaanse bevolking door het leveren van materiële hulpgoederen.

Werkgelegenheid

Natuurlijk hebben de leden van de VZW Fatima For Gambia ogen en oren nodig op het terrein wanneer zij zelf niet aanwezig zijn.

Doorheen de jaren ontstond een vertrouwensband met enkele lokale contactpersonen, met als voornaamste vertegenwoordiger onze Project Manager Fatima Ndow.

Naast Fatima volgen enkele andere plaatselijke vertegenwoordigers (Susan, Jamba en Lamin)  het project mee op en helpen zij bij het ontplooien van onze activiteiten in Gambia.

Deze mensen ontvangen hiervoor een kleine vergoeding (in natura) als dank voor hun inspanningen om het project te helpen slagen.

bottom of page