top of page
Onderwijs
Algemeen

 

In Gambia is onderwijs, en dan met name de “Basic Education”, toegankelijk voor iedereen. In de praktijk kan een kind enkel naar school (m.u.v. de Basic Education) indien de ouders over voldoende financiële draagkracht beschikken. Daarnaast laat de kwaliteit van de door de overheid ingerichte en gefinancierde Basic Education vaak te wensen over.

De structuur van het onderwijssysteem ziet eruit als volgt. - Klik hier -

Het inkomen van de familie bepaalt of een kind al dan niet les kan volgen. Hoeveel talenten het kind zelf ook heeft, hoe graag het ook naar school zou willen gaan, het is onmogelijk als de familie van het kind er niet voldoende middelen voor heeft.

Naar school gaan betekent schoolgeld, uniformpjes, middagmaaltijden, schoolboeken, papier en schrijfmateriaal. Dat betalen is voor de gemiddelde Gambiaanse ouders onmogelijk.

Waar is dan de overheid?

Gambia is één van de armste landen ter wereld en deed desondanks de afgelopen jaren al heel wat inspanningen op het gebied van educatie. Dat blijkt echter niet voldoende te zijn om alle Gambiaanse kinderen achter de schoolbanken te krijgen: vaak worden de schoolgebouwen wel door de overheid gefinancierd, maar dienen de verdere onkosten door de school zelf (en dus de leerlingen) gedragen te worden.

 

Project

Met het schoolproject wil onze  vzw Gambiaanse kinderen de mogelijkheid geven om naar school te gaan, zodat zij een kans krijgen op een betere toekomst.

Hilde en Michel startten in 2018 reeds met de sponsoring van drie gezinnen om ervoor te zorgen dat de kinderen naar school kunnen gaan.

De bedoeling is nu om dit initiatief verder uit te werken in een breder kader.

 

De VZW Fatima For Gambia wil een samenwerking opzetten tussen sponsorouders en kinderen in Gambia. Dankzij het bedrag dat de sponsorouders jaarlijks doneren krijgt hun pleegkind de kans om naar school te gaan.

Sponsoren kan voor 10€ per maand, of 120€ per jaar.

 

Hierbij zijn de volgende elementen van bijzonder groot belang:

 

  1. de schooltjes zullen een kwaliteitscheck ondergaan alvorens de vzw besluit met hen in zee te gaan;

  2. de Gambiaanse ouders zal gevraagd worden een engagement aan te gaan om de kinderen maximaal te laten deelnemen aan alle schoolse activiteiten (waaronder uiteraard het naar school gaan op dagelijkse basis);

  3. de sponsorgelden worden rechtstreeks aan de scholen betaald en dus niet aan de ouders van het kind;

  4. onze Project Manager Fatima zal driemaandelijks de kinderen in de school bezoeken en een (foto)verslag uitbrengen aan de vzw. Op die manier wil de vzw de vinger aan de pols houden inzake het welzijn van het kind. De foto’s en resultaten van de kinderen zullen door de vzw aan de sponsorouders bezorgd worden. Op die manier blijven ze betrokken bij de schoolcarrière van hun pleegkind en kunnen ze mee genieten van de vreugde die het kind op school ervaart

 

Op bovenstaande manier beogen wij ervoor te zorgen dat sponsorgelden zullen worden aangewend voor het doel waarvoor ze geschonken werden: een kind een betere toekomst geven!

onderwijs
Hulpgoederen

Hilde en Michel startten in 2018 reeds met het verzamelen van tweedehandskleding in België. Deze goederen worden twee maal per jaar verscheept naar Gambia met een zeecontainer via de Nederlandse organisatie “Gambia for U”.

De  vzw huurt een depot in Gambia van waaruit onze Project Manager de hulpgoederen verdeelt onder de mensen die hier nood aan hebben. De vzw stelde de Project Manager een wagen ter beschikking zodat zij de leden mee op haar ronde kan nemen wanneer zij in Gambia aanwezig zijn.  Op deze manier tracht de vzw te garanderen dat alle goederen effectief bij de juiste mensen terecht komen.

Uiteraard kost de verscheping van de goederen heel wat geld. De kleren worden aangeleverd bij “Gambia 4 U” per bananendoos. Per doos wordt hiervoor 6 € aangerekend.

Alle ingezamelde spullen komen voor de volle 100% in Gambia terecht.

Op onze Facebookpagina plaatsen we regelmatig foto’s van de kinderen en volwassenen die de ingezamelde kleding dragen  Zij zijn hier erg gelukkig mee.

Hulpgoederen
Toekomst
​School

 

Onze grote droom is om ooit zelf een school te bouwen in Gambia…

 

Wij zullen jullie op de hoogte houden 😉  

 

Watervoorziening

 

Vele dorpen in Gambia beschikken niet over een (drink)watervoorziening. Bijgevolg moeten de inwoners (voornamelijk vrouwen en kinderen) kilometers wandelen om water te verzamelen.

 

De vzw Fatima For Gambia zou graag geld inzamelen opdat waterputten kunnen gerealiseerd worden op strategische plaatsen, bijvoorbeeld in de buurt van een school.

 

De waterputten voorzien niet alleen in schoon drinkwater maar worden ook gebruikt voor het verbouwen van groenten voor eigen gebruik en verkoop. Hierdoor ontstaat een duurzame inkomensbron voor de bewoners in de omgeving van de waterput en kunnen zij op termijn het onderwijs van hun kroost zelf financieren.

toekomst
bottom of page